USDN đã nhanh chóng vượt qua 0,6 đô la, tăng 14,0% trong 24 giờ

Vào ngày 23 tháng 12, Neutrino USD (USDN) đã nhanh chóng vượt qua 0,6 đô la và hiện được niêm yết ở mức 0,595 đô la, tăng 14% trong 24 giờ; nó vẫn đang ở trạng thái không neo nghiêm trọng. BlockBeats trước đây đã báo cáo rằng Neutrino, nhóm dự án Stablecoin thuật toán sinh thái Waves, đã đưa ra một đề xuất mới vào ngày hôm nay, công bố một số biện pháp để tăng dự trữ USDN và ổn định trạng thái neo của nó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr