Unstoppable Domains huy động thành công thêm $65M tại vòng Series A

Unstoppable Domains huy động khoản tài trợ Series A được $65M để nâng mức định giá lên 1 tỷ đô la. Các công ty đầu tư bao gồm Pantera Capital, Mayfield, CoinGecko và Polygon cùng một số công ty khác.

Hiện tại đã có hơn 2,5 triệu tên miền Unstoppable Domains đã đăng ký bao gồm .crypto, .nft, .x, .wallet, .bitcoin, .dao, .888, .zil, .blockchain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr