Universal Music Group nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, trang web của Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, Universal Music Group đã gửi hai đơn đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa kỹ thuật số, bao gồm hai nhóm:

  • Nhóm 41: Hàng hóa kỹ thuật số không thể tải xuống, cụ thể là các tệp đa phương tiện, hình ảnh, video, nhạc và âm thanh trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí liên quan đến âm nhạc được xác thực bởi NFT.
  • Nhóm 9: Tệp video, nhạc và âm thanh trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí liên quan đến âm nhạc được xác thực bởi NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr