Unity ra mắt công cụ công nghệ phi tập trung cho các nhà phát triển trò chơi

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Unity Technologies, nhà phát triển công cụ trò chơi Unity, đã ra mắt một bộ công cụ công nghệ phi tập trung mới dành cho các nhà phát triển. Unity đề cập đến bối cảnh mô hình sở hữu trong trò chơi cho phép người chơi tạo, kiếm hoặc sở hữu tài nguyên mà sau đó họ có thể bán hoặc trao đổi.

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp NFT, token và các sản phẩm on-chain vào các trò chơi dựa trên Unity của họ bằng cách sử dụng một số SDK này. Các nhà phát triển có thể chọn xây dựng trên blockchain Ethereum, Solana, Algorand, Tezos, Aptos và Flow thông qua SDK. Ngoài ra, tích hợp MetaMask vào trò chơi của họ, đây dường như là SDK về ví duy nhất hiện có.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr