Uniswap giới thiệu sản phẩm Mini Portfolio

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Uniswap giới thiệu về Mini Portfolio, giúp người dùng theo dõi các tài sản trong danh mục đầu tư một cách trực quan hơn. Khi người dùng sử dụng bất kỳ ví nào để kết nối với ứng dụng Uniswap, họ có thể xem token, NFT, pool khai thác LP…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr