Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ứng dụng web 3 Ramper huy động được 3 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống, do Hashed dẫn đầu

Ứng dụng cơ sở hạ tầng Web 3 Ramper thông báo rằng họ đã nhận được vòng hạt giống trị giá 3 triệu đô la do Hashed dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Terra, Polygon, Goodwater Capital, Samsung NEXT, Golden Ventures, R7 Capital, 500 Global, Maple VC và các thiên thần khác các nhà đầu tư.

 

Comment Subcibe