Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ứng dụng mới của HUMAN Protocol đã ra mắt

HUMAN Protocol hôm nay đã ra mắt ứng dụng HUMAN - một nền tảng dựa trên web cho phép bạn hoàn thành các nhiệm vụ ghi nhãn dữ liệu và kiếm tiền. Ứng dụng này đã được phát hành ở chế độ beta nhưng hôm nay đã hoạt động đầy đủ và đã có 200.000 người dùng. 

Comment Subcibe