Ứng dụng client Ethereum 2.0 Lighthouse phát hành phiên bản v4.0.0

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ứng dụng client Ethereum Lighthouse đã phát hành phiên bản mới v4.0.0, đây là phiên bản bắt buộc có thể chạy nâng cấp mainnet Capella. Các node xác minh tham gia nâng cấp Capella/Shanghai phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất trước ngày 12/4.

Các thay đổi chính bao gồm: Lược đồ cơ sở dữ liệu V16, để hỗ trợ các thay đổi đối với thuật toán lựa chọn, lược đồ cơ sở dữ liệu đã được nâng cấp lên v16. Nâng cấp chế độ sẽ được tự động áp dụng khi nâng cấp, quá trình này sẽ mất không quá vài giây. Phiên bản Rust được hỗ trợ tối thiểu đã được đặt thành 1.66.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr