Thecoindesk | Crypto market for the smart money

UNFCCC cân nhắc các trường hợp sử dụng blockchain để chống lại biến đổi khí hậu với Cointelegraph

Trong cuộc họp báo DigitalArt4Climate, tổng biên tập Kristina Cornèr của Cointelegraph đã lên sân khấu để trình bày về các sáng kiến blockchain khác nhau để thảo luận về vai trò của các công nghệ mới nổi như blockchain trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu bao gồm cả biến đổi khí hậu, cùng với Hiệp hội UNFCCC và các doanh nhân khác đang tham dự.

Comment Subcibe