Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Umbrella Network đã triển khai một bản vá để giải quyết lỗi nguồn cấp dữ liệu giá

Umbrella Network lỗ hổng được phát hiện gần đây có thể do lỗi nguồn cấp dữ liệu giá và đã triển khai một bản tạm thời để giải quyết vấn đề. Người dùng có thể sử dụng một hợp đồng mới (0x49D0D57cf6697b6a44050872CDb760945B710Aab) để sử dụng.

Comment Subcibe