UMA hợp tác với Snapshot ra mắt oSnap

Theo ghi nhận của Thecoindesk, UMA và Snapshot đã hợp tác để tung ra một công cụ oSnap cho các giao dịch trực tuyến dựa trên các quyết định bỏ phiếu ngoài chuỗi, sử dụng Snapshot và Safe để thực hiện kết quả bỏ phiếu quản trị DAO theo cách phi tập trung mà không có sự can thiệp của những người ký đặc quyền. Sau khi bỏ phiếu xong, bất kỳ ai cũng có thể gửi giao dịch để thực hiện đề xuất. Nếu không có tranh chấp về tính chính xác của đề xuất trong thời gian tranh chấp, giao dịch sẽ được thực hiện.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr