UAE ra mắt bệnh viện ảo Metaverse mở cửa vào tháng 10

UAE cho biết họ sẽ khánh thành bệnh viện Metaverse vào tháng 10 năm nay, người dùng có thể trở thành bạc sĩ hoặc đến thăm bệnh bằng hình ảnh đại diện, ngoài ra còn nhiều dịch vụ khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr