Tỷ lệ lạm phát của TBN và Pháp tăng cao, người dân chuyển sang dự trữ stablecoin

Tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha và Pháp cao nhất trong bốn thập kỷ lần lượt 10,8% và 6,1%.  Hiện tại khoảng 7% người trên 18 tuổi ở Tây Ban Nha đầu tư vào tiền điện tử hoặc dự trữ bằng stablecoin để tránh lạm phát.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr