Twitter thu phí xác minh tài khoản

Một đề xuất đang được Twitter thông qua là thu phí $20 mỗi tháng đối với những tài khoản xác minh danh tính (tích xanh).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr