Twitter hiện đã được sáp nhập vào một thực thể mới gọi là X Corp.

Theo một tài liệu tòa án được truyền thông nước ngoài tiết lộ, Twitter Inc. gần đây đã tiết lộ một diễn biến lớn. Theo đó, trong hồ sơ gần đây nhất, công ty đã đưa ra thông báo rằng “Twitter, Inc. đã được sáp nhập vào X Corp. ” Với tư cách là “người kế thừa quyền lợi” của Twitter Inc., X Corp. Các bị cáo trong vụ kiện Loomer. Công ty mẹ của nó được xác định là X Holdings Corp. Ngoài ra, Twitter CEO Musk đã đăng một dòng tweet với nội dung “X” vào lúc 15:03 ngày hôm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr