Twitter dọa kiện Elon Musk sau khi hủy thương vụ 44 tỷ USD

Bret Taylor, Chủ tịch hội đồng quản trị Twitter rất thất vọng khi Elon Musk không thực hiện đúng như thỏa thuận ban đầu, Twitter sẽ thành lập hội đồng đánh giá thiệt hại và có thể kiện Musk trong tương lai.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr