Twitter của Arbitrum bị treo do gắn cờ sai và đã khôi phục thành công

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tài khoản Twitter của Arbitrum đã bị đình chỉ một thời gian ngắn vào ngày 27/3, nhưng đã được khôi phục vài giờ sau đó. Arbitrum Foundation giải thích rằng “Twitter có một hệ thống phát hiện và xóa nhiều tài khoản spam tự động theo đợt và tài khoản của Arbitrum đã bị đánh dấu không chính xác là spam.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr