Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 Bali kêu gọi khung pháp lý tiền điện tử toàn cầu

Theo “Tuyên bố Bali của các nhà lãnh đạo G20” được công bố trên trang web chính thức của Nhà Trắng tại Hoa Kỳ, tuyên bố nêu rõ điều quan trọng là nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro, tăng cường kết quả pháp lý và hỗ trợ một cuộc chơi bình đẳng lĩnh vực trong khi tận dụng những lợi ích của sự đổi mới. Tuyên bố cũng tuyên bố rằng họ hoan nghênh cách tiếp cận do FSB đề xuất để thiết lập một khuôn khổ quốc tế toàn diện cho việc điều chỉnh các hoạt động của tài sản mã hóa dựa trên các hoạt động giống nhau, cùng rủi ro và các nguyên tắc quản lý giống nhau và hy vọng đảm bảo rằng tài sản mã hóa hệ sinh thái (bao gồm nhiều Stablecoin khác nhau) được giám sát chặt chẽ để giảm thiểu sự ổn định tài chính.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr