Tư cách thành viên Modulo Capital được tiết lộ

Một người quen thuộc với vấn đề này nói rằng công ty Modulo Capital, được đầu tư 400 triệu đô la Mỹ bởi quỹ phòng hộ Alameda Research, là một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thành lập bởi ba cựu thương nhân Jane Street tại đầu năm nay. Jane Street là một công ty thương mại độc quyền có trụ sở tại New York, nơi cả SBF và cựu Giám đốc điều hành của Alameda, ông Ellison đều từng làm việc. Bankman-Fried được biết đến với việc thuê các cựu nhân viên của Jane Street làm giám đốc điều hành hoặc nhân viên, bao gồm cả cựu chủ tịch FTX US Brett Harrison. Ngoài ra, các tài liệu công khai cho thấy Modulo có trụ sở tại Bahamas và hoạt động bên ngoài Albany, khu chung cư cao cấp nơi Bankman-Fried và các nhân viên FTX và Alameda khác sinh sống.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr