Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Try Your Best hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 9,8 triệu USD

Theo báo cáo của TechCrunch, người sáng lập OutdoorVoices, Ty Haney cho biết rằng dự án mới nhất của anh ấy, Try Your Best, đã thành công gọi được số vốn 9,8 triệu USD. Theo đó, dự án sẽ giúp các thương hiệu xây dựng những cộng đồng với tệp khách hàng trung thành của riêng họ và sử dụng token để thưởng cho khách hàng của họ vì đã tham gia vào cộng đồng. Các Token này có chức năng tương tự như điểm khách hàng thân thiết và cũng có thể được đổi thành vật phẩm.

Comment Subcibe