Trình duyệt mã hóa của Opera sẽ ra mắt công cụ tạo NFT vào tháng 1 năm sau

Opera sẽ ra mắt một công cụ tạo NFT vào tháng 1 năm sau. Công cụ này do công ty hệ sinh thái dựa trên clound Alteon tạo ra và được tích hợp vào trình duyệt mã hóa của Opera, nhằm cung cấp cho người dùng một cách đơn giản, không cần mã để tạo NFT và xem xét hợp đồng thông minh của nó, các tệp phương tiện có thể được tải lên công cụ, xem trước, chuyển đổi thành NFT, sau đó được chia sẻ, lưu trữ hoặc bán. Opera đã ra mắt công cụ phân tích NFT Degen Knows vào tháng 11 để khám phá và theo dõi các bộ sưu tập. Ngoài việc cung cấp dữ liệu on-chain bao gồm các giao dịch của cá voi khổng lồ, nó còn theo dõi các tín hiệu xã hội, chẳng hạn như dấu vết trên mạng xã hội của các bộ sưu tập và sự quan tâm của mọi người đối với nội bộ NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr