Trader Joe ra mắt công cụ giao dịch nâng cấp AMM Liquidity Book V2.1

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức DeFi Trader Joe đã ra mắt phiên bản nâng cấp của công cụ giao dịch, nhà tạo lập thị trường tự động Liquidity Book V2.1. Các chức năng cụ thể của phiên bản mới bao gồm: Autopools, Autopool Receipts, sJOE, Permissionless Pools, phí hiện gộp, di chuyển sang nhóm thanh khoản V2.1 mới và các lệnh giới hạn kiểu Maker sẽ được triển khai sau.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr