Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Trader dự đoán thị trường tiền điện tử sẽ lặp lại bối cảnh năm 2018

Trader với tài khoản Twitter Altcoin Sherpa nhận định rằng năm nay “rất có thể” sẽ lặp lại viễn cảnh thị trường giảm giá của 2018, chỉ khác một vài yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng và sự đa dạng của tài sản kỹ thuật số.

Comment Subcibe