Tornado Cash thay đổi giao diện người dùng thành mã nguồn mở

Tornado Cash đã công bố giao diện người dùng (UI) hoàn toàn có mã nguồn mở cho Tornado Cash Classic. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr