Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Toppan Printing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Metaverse

Công ty TNHH Toppan Printing sẽ đẩy nhanh sự phát triển kinh doanh của Metaverse. Được biết, công ty đã phát triển cơ sở hạ tầng quản lý không gian ảo và hình đại diện theo yêu cầu của Metaverse và sẽ bắt đầu hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng không gian ảo vào tháng 4, chẳng hạn như tái tạo các phòng triển lãm. 

Comment Subcibe