Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tổng thống Panama kêu gọi kiểm soát AML chặt chẽ hơn

Chủ tịch Laurentino Cortizo của Panama đã kêu gọi thắt chặt điều luật chống rửa tiền (AML) thuộc dự luật điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử. Ông cũng từ chối ký thông qua dự luật cho đến khi các sửa đổi được thực hiện.

Comment Subcibe