Tổng thống Nga Putin sửa đổi luật để mở rộng lệnh cấm thanh toán tiền điện tử

Ông Putin mới đây đã ký một dự luật sửa đổi lệnh cấm thanh toán tiền điện tử hay NFT làm hình thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trong Quốc gia.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr