Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tổng thống Nayib Bukele thông báo thảo luận về bitcoin cùng 44 quốc gia khác

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã thông báo trên Twitter rằng 32 ngân hàng trung ương và 12 cơ quan tài chính từ 44 quốc gia sẽ gặp nhau vào ngày 16/5 để thảo luận về các vấn đề bao gồm tài chính, nền kinh tế kỹ thuật số, triển khai Bitcoin của El Salvador và nói về lợi ích của nó đối với Quốc gia này.

Comment Subcibe