Tổng thống Brazil ký Dự luật quy định về tiền điện tử

Dự luật quy định về tiền điện tử của Brazil đã được Hạ viện phê duyệt hai tuần trước và nếu Tổng thống sắp mãn nhiệm Jair Bolsonaro ký vào dự luật, nó sẽ tự động trở thành luật. Brazil đã đi đầu trong đổi mới trong thanh toán kỹ thuật số, tạo ra hệ thống thanh toán ngay lập tức gần như miễn phí PIX. Luật được đề xuất nhằm điều chỉnh các nhà cung cấp tài sản ảo và cho phép các tổ chức công nắm giữ tiền điện tử. Dự luật cũng kêu gọi bổ nhiệm cơ quan quản lý cho ngành công nghiệp, Ngành công nghiệp hy vọng cơ quan quản lý sẽ là Ngân hàng Trung ương Brazil.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr