Tổng lock-up volume của giao thức DeFi hiện tại đạt 77,546 tỷ đô la Mỹ

Dữ liệu on-chain cho thấy tổng volume bị khóa (TVL) hiện tại của các dự án DeFi là 77,546 tỷ đô la Mỹ. Năm tài sản bị khóa hàng đầu (USD): Curve (17,356 tỷ, 62,54%); Maker (6,29 tỷ, -0,42%); Uniswap V3 (4,987 tỷ, +21,61%); WBTC (3,768 tỷ, +1,06% ); Aave (3,67 tỷ, -12,86%).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr