Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tổng khối lượng giao dịch của "Boring Ape" BAYC vượt quá 1 tỷ USD

Số liệu của NFTGO cho biết tổng khối lượng giao dịch của dự án NFT Câu lạc bộ du thuyền "Bored Ape" đã vượt quá 1 tỷ USD, tại thời điểm viết bài này là 1,02 tỷ USD với giá trị thị trường là 647,3 triệu USD và giá sàn hiện tại là 71,3 ETH.

Comment Subcibe