TomoChain là gì ?

spot_imgspot_img

TomoChain là gì ?

TomoChain là một blockchain tương thích Ethereum Virtual Machine (EVM) công khai với cơ chế đồng thuận PoSV. Nó có thời gian chặn 2 giây, với xác nhận 4 giây (do xác thực kép) và phí gần 0, ngẫu nhiên (Randomization) (để ngăn chặn cuộc tấn công bắt tay (handshaking attack) và hệ thống bỏ phiếu công bằng.

Tomochain hiện có mức vốn hóa thị trường là 27,5 triệu đô la (tại thời điểm viết bài), có 59 triệu TOMO đang lưu hành và tổng nguồn cung là 100 triệu TOMO (theo Coinmarketcap). Do giao thức đồng thuận lai (PoSV) có hơn 2.000 TPS và nhiều lý do khác, TomoChain đã tự đặt tên cho mình là ” Nền tảng hiệu quả nhất cho nền kinh tế token” (The Most Efficient Platform for the Token Economy).

Đồng thuận ( Consensus )

Hai cơ chế đồng thuận phổ biến nhất được sử dụng là PoW (Proof of Work) và PoS (Proof of Stake). Mặc dù PoW rất an toàn, nhưng nó sử dụng rất nhiều năng lượng để hoạt động và rất chậm, đặc biệt là trong trường hợp Bitcoin. Mặc dù PoS cung cấp bảo mật tương tự như PoW nhưng nó cung cấp sự đảm bảo tương tự với rất ít chi phí. TomoChain sử dụng một hệ thống kết hợp (gần với PoS hơn) được gọi là PoSV (Proof of Stake Voting).

Có nhiều điểm tương đồng với PoSV từ các giao thức đồng thuận khác như DPoS (Delegated Proof of Stake) trong EOS và PoS trong Ouroboros của Cardano. Trong hệ thống kết hợp này, TomoChain sử dụng “xác thực kép” để tạo, xác minh và bỏ phiếu cho các khối. Điều này rất giống với những gì EOS làm với các nhà sản xuất khối của họ với hệ thống bỏ phiếu của họ, mặc dù EOS tập trung hơn nhiều so với TomoChain . Ngoài ra, không giống như “xác thực đơn” trong Ouroboros, Xác thực kép với cơ chế Randomization để giảm xác suất có các khối không hợp lệ trong chuỗi khối TomoChain.

Khái niệm chính được lấy từ PoW là khi có một nhánh rẽ nhánh tiềm năng, trong trường hợp như vậy, nhánh dài nhất có nhiều phiếu bầu nhất được chọn và tất cả các nhánh khác đều bị loại bỏ.

Masternodes

Để chạy mã chính đầy đủ, bạn phải gửi 50.000 TOMO cho hợp đồng thông minh bỏ phiếu và phải có đủ phiếu bầu từ người nắm giữ tiền xu để nằm trong top 150 của tất cả các mã nhất (150 là số lượng mã chính tối đa trên mạng). Các mã chính trong TomoChain tạo các khối và được khuyến khích với TOMO. So với các nhà sản xuất khối của EOS 21, TomoChain phi tập trung hơn nhiều và có xác suất tấn công bắt tay thấp hơn nhiều (Một cuộc tấn công bắt tay là khi một nhà sản xuất khối và một trình xác minh khối đều đồng ý tạo và xác thực một khối không hợp lệ).
Khi một khối được tạo, để khối có hiệu lực, nó phải có hai chữ ký trên đó (người tạo khối và trình xác nhận khối). Trình xác nhận khối được chọn ngẫu nhiên từ 150 mã chính. Nếu một người tạo khối và trình xác minh khối được chọn ngẫu nhiên đều cố gắng tấn công mạng và khối trên bề mặt của nó có vẻ hợp lệ, trước khi khối tiếp theo được tạo, trình xác thực khối khác (xác thực kép) sẽ đảm bảo khối thực sự hợp lệ. Nếu nó không hợp lệ, nó sẽ loại bỏ khối và tạo một khối mới vào vị trí của nó.

Người nắm giữ coin (Holder)

Đây là những người dùng hàng ngày sử dụng mạng sở hữu và / hoặc chuyển TOMO. Những người dùng này gửi TOMO của họ tới hợp đồng thông minh của ứng viên chính trong chương trình bỏ phiếu DApp. Những người nắm giữ tiền xu bỏ phiếu cho các mã chính sẽ nhận được TOMO tương ứng với số lượng TOMO mà họ đã đầu tư thông qua các lá phiếu.

Mặc dù các mã chính sản xuất và xác thực các khối, người nắm giữ coin đảm bảo rằng họ đang thực hiện đúng công việc của mình, dựa trên ba số liệu 1) biểu đồ CPU / bộ nhớ (khối lượng công việc) 2) Số khối được ký (hiệu suất công việc) 3) Khối được ký cuối cùng (để xác định hoạt động). Bất cứ lúc nào, những người nắm giữ coin có thể hủy bỏ một masternode người trú ẩn đã thực hiện đầy đủ và có thể đưa ra phiếu bầu của họ cho các masternode khác. Người nắm giữ coin được khuyến khích để tối đa hóa lợi nhuận của họ thông qua một chiến lược bỏ phiếu thích hợp. Thông qua quá trình bỏ phiếu này, chỉ có các masternodes tốt nhất phát triển.

Blocks và Randomization

Để tạo các trình xác minh khối ngẫu nhiên, mỗi mã chính sẽ tạo và mã hóa một cách an toàn một mảng các số ngẫu nhiên (cho biết danh sách các trình xác minh khối cho kỷ nguyên tiếp theo) và gửi nó cùng với khóa chung của chúng tới hợp đồng thông minh trên blockchain. Khi tất cả các tin nhắn mã hóa được gửi, chúng sẽ được giải mã và sau khi được giải mã hoàn toàn, mỗi node sẽ tính toán danh sách thứ tự xác minh khối bằng cách sử dụng một phương trình (trang 9 trong whitepaper).

Cứ 900 khối (cứ sau 1800 giây), được gọi là epoch, khối điểm kiểm tra được tạo để thực hiện phần thưởng. Theo thứ tự tuần tự, các mã số đếm các chữ ký từ kỷ nguyên trước và phần thưởng được gửi. Càng nhiều chữ ký, càng nhiều phần thưởng mà mỗi masternode nhận được, 40% (Phần thưởng cơ sở hạ tầng) sẽ được trao cho masternode, 50% (Phần thưởng đặt cược) sẽ được trao cho nhóm cử tri cho masternode đó và được chia sẻ tỷ lệ dựa trên cổ phần token và 10% ( Phần thưởng Foundation) vào tài khoản do Masternode Foundation kiểm soát.

Sharding

Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô của một blockchain (vì cốt lõi của tất cả các blockchain là một cơ sở dữ liệu không hiệu quả), có Lightning Network cho Bitcoin, Plasma và sharding cho Ethereum. TomoChain đang đề xuất sử dụng shending để vừa đúng quy mô vừa bảo mật mạng. Thay vì mỗi masternode lưu trữ toàn bộ blockchain, mỗi node chỉ cần lưu trữ một phần của nó.

Không giống như kiến ​​trúc sharding trên cả Elastico và Zilliqa (Dung sai chịu lỗi Byzantine – practical byzantine fault tolerance), kiến ​​trúc sharding TomoChain cung cấp sự bảo vệ từ hai người gửi khác nhau thực hiện cùng một hợp đồng thông minh từ các mảnh khác nhau.

Mặc dù sharding có một số vấn đề, TomoChain làm rất tốt trong việc chống gian lận một cách tốt nhất có thể. Ví dụ: masternodes aren người dùng duy nhất có thể xác nhận các khối được xác minh là thực sự hợp lệ. Người thách thức là người dùng không phải là chủ nhân nhận tiền token cho mỗi khối không hợp lệ mà họ chứng minh là không hợp lệ bằng cách gửi bằng chứng không hợp lệ cho chuỗi gốc.

TomoChain sử dụng 150 masternode để tạo các khối và bảo mật mạng. Với sharding, mỗi shard sẽ chia ngẫu nhiên tất cả các masternode thành 10 hoặc 15 node khác nhau cho mỗi sharding. Để đảm bảo an toàn mạng, sự ngẫu nhiên này sẽ xảy ra sau mỗi kỷ nguyên (900 khối).

Có hai hợp đồng thông minh được triển khai trên TomoChain, Hợp đồng thông minh bỏ phiếu và Hợp đồng thông minh người ký khối, cả hai hợp đồng thông minh này đều được triển khai trên chuỗi gốc.

Ngoài ra còn có một chuỗi gốc tương tác với các chuỗi phân đoạn khác nhau. Chuỗi gốc được sử dụng chủ yếu để đảm bảo các giao dịch trong mỗi phân đoạn nhưng không lưu trữ chi tiết của các giao dịch trong mỗi phân đoạn. Một khối được tạo trong phân đoạn được xác nhận nếu tổng số mã chính trong phân đoạn đó xác minh và ký tắt trên đó.

Trong giao dịch phân đoạn chéo (người gửi ở một phân đoạn và người nhận ở phân đoạn khác), giao dịch được xử lý bởi người gửi, số dư của họ bị giảm, biên lai giao dịch khóa được tạo trên một khối và sau đó được hoàn tất sau khi các masternode trên sharding gửi chữ ký của họ đến chuỗi gốc để xác minh. Bằng chứng chấp nhận (Bằng chứng Merkle về giao dịch và bằng chứng tài chính của khối) sau đó được gửi đến phân đoạn người nhận, số dư của người nhận được tăng lên và bất kỳ lượng gas dư nào sẽ được trả lại cho người gửi.

Quan hệ đối tác và văn phòng

TomoChain đang dựa vào Đông Nam Á. Họ có văn phòng tại Việt Nam, Singapore và Nhật Bản . Họ đã có nhiều quan hệ đối tác trên nhiều quốc gia Đông Nam Á và đã liên hệ với Bcrypto, Soft Bank và Mitsubishi (tất cả tại Nhật Bản).

TE-Food

TE-Food là giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm tươi từ nông trại đến bàn lớn nhất thế giới. Nó đã được bắt đầu vào năm 2016, phục vụ hơn 6.000 khách hàng và xử lý hơn 400.000 giao dịch kinh doanh mỗi ngày. TE-Food đang thử nghiệm hệ sinh thái TomoChain và đang xây dựng DApp trên đó để thành công lâu dài. Lợi ích của việc xây dựng trên TomoChain là nó tương thích với EVM, có xác nhận nhanh, chi phí thấp và hỗ trợ cộng đồng.

Nguồn: Tapchibitcoin.io

Bài viết liên quan

GỬI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once