Tommy Hilfiger ra mắt trung tâm thời trang Metaverse ở Decentraland

Theo ghi nhận của Thecoindesk, thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger công bố ra mắt trung tâm thời trang metaverse có thể tương tác, bắt đầu mở tham gia sớm tại Decentraland từ ngày 28/3 đến ngày 31/3. Ngoài ra, Tommy Hilfiger sẽ ra mắt cửa hàng trên 4 nền tảng metaverse khác: Roblox, Spatial, DressX và Ready Player Me, cho phép người tiêu dùng khám phá sản phẩm của họ trên nhiều không gian ảo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr