Token được Binance niêm yết thường tăng hơn 41% trong ngày đầu lên sóng

Theo thống kê từ Ren & Heinrich, việc được niêm yết lên Binance tác động rất lớn lên giá của đồng coin/token ngay từ ngày đầu tiên.

  • Mức tăng giá trung bình cho tất cả các đồng tiền vào ngày đầu tiên sau khi niêm yết Binance là +41% .
  • Đến ngày thứ 3 , hiệu suất giá trung bình là +24% .
  • Trung bình, các đồng tiền duy trì trạng thái tích cực trong 22 ngày sau khi niêm yết trước khi chuyển sang trạng thái giảm.
  • Giá tăng trung bình trong 30 ngày sau khi niêm yết cao hơn +73% kể từ ngày niêm yết.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr