Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tổ chức trò chơi châu Âu Team Vitality và Tezos đạt được quan hệ đối tác công nghệ

Tổ chức trò chơi và thể thao điện tử châu Âu Team Vitality đã công bố mối quan hệ hợp tác công nghệ kéo dài 3 năm với Tezos nhằm cung cấp cho cộng đồng của họ những cách mới để tương tác với những người chơi nổi tiếng.

Comment Subcibe