Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tip tăng giá NFT hiệu quả nhất cho nhà sáng tạo

Như chúng ta đã biết từ các nghiên cứu khác nhau, việc xác định các hoạt động tạo ra sản phẩm là cần thiết để phát triển phân tích chiến lược và tăng giá.

Chuỗi giá trị (Value chain) cho phép xác định nguồn gốc của các lợi thế cạnh tranh bằng cách kiểm tra hoạt động của các cá nhân hoặc công ty. Ngoài ra, phương pháp này cũng cung cấp thông tin về từng chi phí hành động và các cách có thể để tăng chi phí cuối cùng.

Lịch sử của khái niệm value chain

Michael Porter, nhà kinh tế học người Mỹ, đã phát triển khái niệm trung tâm của chuỗi giá trị vào cuối những năm 1980. Theo Porter, chuỗi giá trị hay value chain là một chuỗi các hoạt động để đưa một sản phẩm có giá trị ra thị trường. Value chain ban đầu bao gồm các hoạt động chính và các hoạt động hỗ trợ cho phép tạo và cung cấp sản phẩm ra thị trường. Theo Porter, các hoạt động chính bao gồm hậu cần trong và ngoài nước, vận hành, tiếp thị - bán hàng, và dịch vụ. Các hoạt động được hỗ trợ là cơ sở hạ tầng bất biến (Immutable Infrastructure), quản lý nhân sự, công nghệ và thu mua. 

Khái niệm chuỗi giá trị hình thành cơ sở để cấu hình chuỗi giá trị cho các sản phẩm và ngành công nghiệp khác nhau. 

NFT là loại sản phẩm nào 

Đầu tiên, NFT là một sản phẩm. Bên cạnh đó, NFT là một phần của ngành công nghiệp văn hóa và cần phải xem xét các đặc điểm của kết quả sáng tạo trong ngành công nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, NFT kết hợp các yếu tố nghệ thuật và công nghệ tác động đến các đặc điểm khác của chuỗi giá trị.

Giá trị NFT được tạo ra như thế nào?

Các bước liên quan đến các hoạt động chính của NFT để tạo ra giá trị.

Tiền sản xuất (Pre-production)

Bước này ngụ ý quá trình chuẩn bị ý tưởng cho nội dung. Ở bước này, nghệ sĩ hay người tạo NFT sẽ khám phá ý tưởng, thiết kế kế hoạch sản xuất, hiểu họ cần phần mềm gì hoặc các dụng cụ khác. Nếu tác phẩm hiện đang phát triển liên quan đến bộ sưu tập đã được trình bày, nghệ sĩ cần xem xét các ý tưởng có liên quan. Bước này được dành riêng để tạo ra khái niệm về bộ sưu tập, hình thức của nội dung và các tính năng khác trước khi sản xuất.

Sản xuất

Giai đoạn này liên quan đến việc phát triển sản phẩm cuối cùng của một hoặc một nhóm người tạo NFT. Vì NFT chủ yếu là một sản phẩm kỹ thuật số, nên cần phải xem xét nhu cầu về phần mềm và không gian để làm việc. Giai đoạn này bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất nội dung, chẳng hạn như tạo bản nháp, chuẩn bị, sử dụng phần mềm và toàn bộ quy trình cho đến thành phẩm.

Hậu sản xuất (Post-production)

Trong NFT, nó thiên về các hoạt động hậu sản xuất cần được thực hiện trước khi niêm yết trên marketplace. Giai đoạn này liên quan đến việc giải thích ý tưởng cốt lõi của NFT để tạo tên, mô tả NFT và các nội dung khác cần thiết cho niêm yết.

Niêm yết

Giai đoạn này bao gồm tất cả các task "Niêm yết". Ví dụ, hiểu loại phí gas nào cần phải trả, sử dụng marketplace nào, v.v. Ngoài ra, việc quảng bá cho mỗi tác phẩm nghệ thuật cũng thuộc giai đoạn này.

Bán hàng

Giai đoạn cuối cùng là tiêu thụ, hay còn gọi là bán NFT, sau giai đoạn niêm yết. Quản trị bán hàng (Sales Management) được xem là yếu tố sống còn. Giai đoạn này có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng. Hoạt động này bao gồm việc lựa chọn người mua, sắp xếp giao dịch và trao đổi nhu cầu với người mua.

Hỗ trợ các hoạt động của Chuỗi giá trị NFT

Các hoạt động hỗ trợ là điều kiện đủ và mức độ cần thiết dĩ nhiên sẽ ít hơn so với các hoạt động chính. Nó được gọi là hoạt động hỗ trợ chỉ vì nó không liên quan trực tiếp đến sản xuất mặt hàng nhưng là cơ sở cho hoạt động chính.

Giáo dục và đào tạo

NFT yêu cầu cao về kiến thức đa dạng. Người tạo cần biết cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và sử dụng các phần mềm khác nhau một cách hiệu quả. Ngoài ra, cũng cần phải biết về các xu hướng metaverse, đặc biệt là kiến thức liên quan đến niêm yết NFT và sale. Hơn nữa, người tạo NFT cần học hỏi nhiều về marketing để tổ chức thành công chuỗi giá trị, vì khuyến mãi là công cụ duy nhất để thúc đẩy bán hàng. Do đó, giáo dục là một hoạt động hỗ trợ trong chuỗi giá trị NFT có ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.

Quản lý

Vì người thực hiện NFT thường là một freelancer, nên cần phải chú trọng đến người quản lý dự án. Việc quản lý sẽ có tác động đến hiệu quả của việc niêm yết, quảng cáo và cuối cùng là lợi nhuận. Bên cạnh đó, quản lý kém có thể gây ra lợi nhuận thấp.

Phát triển thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân cũng có những ảnh hưởng nhất định đến giá bán cuối cùng của mỗi NFT. Người tạo NFT phải cân nhắc thời điểm thích hợp trong lĩnh vực này, vì nó có thể có tác động mạnh mẽ để tăng giá.

Cần tìm kiếm điều gì trong phân tích chiến lược của NFT và xác định lợi thế cạnh tranh của NFT?

Giai đoạn tiền sản xuất giúp xác định những gì bạn muốn làm và nó liên quan như thế nào đến agenda hiện tại của đối tượng mà bạn hướng đến. Nó có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh tốt nhất.

Giai đoạn hậu sản xuất là một trong những khâu quan trọng và tốn nhiều thời gian nhất. Vì không có tác nhân nào khác giúp xác định hoặc phát triển ý nghĩa trong các tác phẩm nghệ thuật, nhiệm vụ này thuộc về chính các người sáng tạo. Việc mô tả chi tiết về ý tưởng, khái niệm cùng các thông tin liên quan khác trong NFT có thể tăng thêm giá trị cho tác phẩm.

Ngoài ra, chọn tên chính xác cho NFT cũng rất quan trọng. Mọi người có xu hướng tìm kiếm những thứ tương tự bằng cách sử dụng từ hoặc từ khóa giống nhau. Sẽ hữu ích nếu bạn nghiên cứu đánh giá mức độ phù hợp của tên NFT bởi nó sẽ giúp khán giả mục tiêu dễ dàng tìm thấy NFT của bạn hơn.

Ở giai đoạn niêm yết, tất cả các công việc chuẩn bị nội dung đã được thực hiện và những gì bạn phải làm là đăng những dữ liệu đó và sau đó thực hiện marketing quảng cáo. Câu hỏi đặt ra là kiểu marketing nào sẽ cần thiết? Điều này còn phụ thuộc vào đối tượng hướng đến của bạn. Đối với một số người, một bài đăng trên Facebook có thể hiệu quả và một số người cho rằng video trên TikTok hoặc Instagram sẽ chuyển đổi tốt hơn.

Ngoài ra, hiệu quả của việc bán hàng có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường, vì các thị trường khác nhau bao hàm những rung cảm, chiến lược và nhóm mục tiêu khác nhau.

Giai đoạn quan trọng cuối cùng là bán hàng. Nỗ lực cao và chốt deal bán NFT.

Bài viết này xem xét value chain NFT, cách nó được hình thành, những hành động ảnh hưởng đến giá trị của NFT và quan trọng nhất là một nghệ sĩ có thể làm gì để tăng hiệu quả từ đó tăng giá NFT của mình.

Comment Subcibe