Tin nhanh sáng đầu năm

1. Công ty Metaverse của Zhang Yimou “Danghong Qitian” đã hoàn thành vòng tài trợ B ++ và NetEase đã tham gia đầu tư;
2. Đề xuất về “kế hoạch mua lại BIT” đã được phê duyệt và tổng số BIT 100 triệu đô la Mỹ sẽ được được mua lại trong vòng 50 ngày
3. Cá voi Bitcoin đã chuyển 4.000 bitcoin từ Bitfinex, trị giá 66 triệu USD
4. Hai trong số năm quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu ra mắt ở Ấn Độ vào năm 2022 có liên quan đến Web3
5. Khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch mã hóa trong tháng 12 đạt mức thấp mới trong gần hai năm
6.Azuki#3997 được giao dịch với mức giá 96ETH vào ngày hôm qua

7.Vào cuối năm 2022, giá sàn của BAYC đạt 69ETH
8.ONBTC: El Salvador mặc dù đang lỗ sẽ luôn là một quốc gia Bitcoin

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr