“Tiền điện tử có thể bị cấm” – Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ

Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ Sherrod Brown cho biết vào Chủ nhật rằng các cơ quan liên bang cần giải quyết thị trường tiền điện tử và “có thể” cấm nó sau vụ sụp đổ FTX. Brown nói, “Có thể cấm tiền điện tử, mặc dù rất khó để cấm nó, bởi vì nó sẽ lan ra nước ngoài, ai biết nó sẽ hoạt động như thế nào, thị trường tiền điện tử là một “kho tiền phức tạp, không được kiểm soát”, vấn đề này lớn hơn nhiều so với FTX. Vì vậy, chúng tôi phải làm đúng khi đã nói chuyện với Bộ Tài chính và muốn cơ quan quản lý thực hiện đánh giá. Tôi đã làm chủ tịch Ủy ban các vấn đề về ngân hàng, nhà ở và đô thị trong tám năm rưỡi qua, giáo dục đồng nghiệp của tôi đồng thời cũng cố gắng giáo dục công chúng về tiền điện tử và những mối nguy hiểm mà chúng gây ra.” 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr