Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Thượng viện Argentina thông qua dự luật đánh thuế tài sản nước ngoài

Thượng viện Argentina đã thông qua một dự luật cho phép chính phủ đánh thuế tài sản không được kê khai mà công dân nước này nắm giữ ở nước ngoài. Những tài sản này bao gồm cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu và tiền điện tử. Chính sách nêu rõ khoản tiền này sẽ do Bộ Kinh tế trực tiếp quản lý. Tùy thuộc vào khoảng thời gian và hàng hóa sở hữu, công dân Argentina sẽ phải trả tới 50% cho những tài sản này khi dự luật được thông qua.

Comment Subcibe