Thu nhập dự kiến của 1 máy X10

5157

Tạm thời X10 đã được Baikal công bố 5 thuật toán và dự kiến còn 2 thuật toán nữa nhà sản xuất sẽ cập nhật trong thời gian tới.

Tại bài viết này Thecoindesk mặc dù đã cung cấp 1 số lượng máy nhất định đối với dòng X10, tuy nhiên tránh việc khách hàng hiểu nhầm chúng tôi đưa ra một số nhận định với dòng X10 này như sau:

Các thuật toán đã được xác nhận và bảng lợi nhuận nằm bên cạnh

AlgorithmHash RatePowerLợi nhuận 1 máy (usd)
X1110Ghs630W6$
Quark10Ghs360W12$
Qubit10Ghs390W15$
Myriad-Groestl10Ghs150W335$
Skein5Ghs120W15$

Trường hợp 1,000 máy sẽ được cắm

AlgorithmHash RatePowerLợi nhuận 1000 máyChia ngược 1 máy
X1110Ghs630W6000$6$
Quark10Ghs360W45$0.045$
Qubit10Ghs390W5500$5.5$
Myriad-Groestl10Ghs150W8500$8.5$
Skein5Ghs120W5500$5.5$

Đợt giao hàng khoảng 15 tháng 11 chúng tôi chưa biết chính xác Baikal sẽ cho ra bao nhiêu máy, nhưng nếu dự đoán thì số lượng máy sẽ không ít hơn 1,000 máy, thậm chí có thể có số lượng nhiều hơn nữa nếu dựa vào năng lực sản xuất dòng A2000 của Baikal thời điểm vừa rồi. Vậy nên chúng tôi chỉ đưa bảng tính của số lượng 1,000 máy trong đợt giữa tháng 11 và khoảng 2,000 máy nữa sẽ được xuất bán đợt giữa tháng 12.

AlgorithmHash RatePowerLợi nhuận 3000 máyChia ngược 1 máy
X1110Ghs630W17000$5.6$
Quark10Ghs360W45$0.015$
Qubit10Ghs390W7300$2.4$
Myriad-Groestl10Ghs150W8500$2.8$
Skein5Ghs120W7300$2.4$

Thu nhập khi 3,000 máy được cắm

Và dưới đây là bảng dự kiến thu nhập vào thời điểm giữa tháng 12.

Một số câu hỏi được đặt ra trước thời điểm nhận máy, một số khách hàng sẽ cho rằng nhận máy sớm sẽ có thể mining sớm để hưởng mức lợi nhuận của mấy ngày đầu. Chúng tôi có thể khẳng định Baikal họ luôn chạy trước một khoảng thời gian ngắn, vậy nên nhận máy để lấy tiên cơ là gần như bất khả thi.

Bảng thu nhập của 1,000 máy

Dự đoán thu nhập trên sẽ có nhiều điểm không hoàn toàn đúng vì các máy sẽ pha loãng vào nhiều coin khác nhau khiến diff một số coin chính giảm làm lợi nhuận máy sẽ cao hơn. Tuy nhiên dự đoán ở trên tạm thời là mức thu nhập tối thiểu cho 1 máy X10.

Thecoindesk.com

Save

Save

Save

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here