THORChain gặp lỗ hổng, nhiều giao dịch bị đóng băng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, THORChain, giao thức giao dịch chuỗi chéo, thông báo về một phần trong THORChain bị nghi ngờ có lỗ hổng tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến THORChain. Do đó, một số giao dịch đã bị đình chỉ để kiểm tra.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr