Thống đốc NHTW Ấn Độ cho rằng tiền điện tử không hữu ích với nước mình

Sau khi có báo cáo ước tính Ấn Độ có gần 115 triệu nhà đầu tư tiền điện tử, Thống đốc NHTW Ấn Độ Shaktikanta Das tuyên bố rằng tiền điện tử không hữu ích cho các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, nó chỉ có lợi cho các nền kinh tế tiên tiến.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr