Thông báo về việc loại bỏ các cặp giao dịch từ Binance

Vào 06/01/2023 10:00 (Giờ VN): ALPHA/BNB, ASTR/ETH, CELR/ETH, DAR/ETH, DOT/BIDR, FTM/BIDR, SAND/BIDR, SLP/BIDR

Vào lúc 14:00 (Giờ VN): APE/GBP, BLZ/ETH, CAKE/GBP, ICX/ETH, SHIB/GBP, ZEN/BNB.

Lưu ý: chỉ loại bỏ một số cặp kể trên, còn về token thì vẫn giao dịch bình thường.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr