Binance thông báo về việc loại bỏ 16 cặp giao dịch

Binance sẽ xóa và ngừng giao dịch trên các cặp giao dịch sau vào lúc 28:00-11-2022 03:00 (UTC) :

Cặp spot: ARK/BTC, BEAM/BTC, BTCST/BTC, BTCST/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC, MITH/BNB, PERL/BTC, PNT/BTC, REP/BTC, SRM/BNB , SRM/BTC, SRM/USDT, TRIBE/USDT, XEM/BTC

Xin lưu ý:

  • Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.
  • Binance sẽ chấm dứt các dịch vụ giao dịch chiến lược cho các cặp giao dịch giao ngay nói trên vào lúc 28:00 ngày 28/11/2022 (UTC) , nếu có. Người dùng nên cập nhật chiến lược giao dịch của mình trước khi ngừng dịch vụ giao dịch chiến lược để tránh mọi tổn thất tiềm ẩn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr