Thỏa thuận của Binance.US với Voyager có thể bị các cơ quan liên bang Hoa Kỳ giám sát

Binance.US và nền tảng cho vay tiền mã hóa sắp phá sản Voyager Digital có thể cần được Ủy ban về Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) xem xét về các Điều khoản liên quan. Về những vấn đề như vậy, tòa án phá sản xem xét sự giám sát của CFIUS, cũng như các mối lo ngại về an ninh quốc gia tiềm ẩn khác, khi xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu. Trước đây, Binance.US đã vượt qua các nhà thầu khác như ross Tower, Wave Financial và INX để tìm kiếm một thỏa thuận với Voyager nhằm nhanh chóng khôi phục quyền truy cập của khách hàng vào các khoản tiền bị khóa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr