ThirdFi khởi chạy giao thức riêng trên Nautilus Chain

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Nautilus Chain đã đạt được sự hợp tác với giao thức phần mềm trung gian Web3, ThirdFi. Thông qua sự hợp tác này, ThirdFi sẽ tích hợp Nautilus Chain vào phần mềm trung gian tài chính Web3 của mình dựa trên các giải pháp API, điều này sẽ cho phép phát triển dApp đơn giản hơn. Giải pháp API tất cả trong một của ThirdFi sẽ giúp các nhà phát triển Web3 dễ dàng tận dụng cơ sở hạ tầng hiệu suất cao và chi phí thấp của Nautilus Chain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr