Thiệt hại từ cuộc lừa đảo trên Uniswap V3 cao hơn con số trong báo cáo

Trong những ngày vừa qua, nhiều báo cáo cho rằng thiệt hại trong cuộc lừa đảo gửi token ERC-20 độc hại để đánh cắp tài sản là khoảng 4,7 triệu USD. Tuy nhiên tài khoản twitter @0xSisyphus dẫn chứng một lượng LP lớn khoảng 16K ETH, trị giá hơn 17 triệu USD có thể đã bị đánh cắp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr