Thị trường tiền mã hóa bay màu hơn 70 tỉ đô chỉ trong hai ngày suy giảm

Đợt uptrend kéo dài trong tuần trước đã làm nâng cao giá trị của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày vừa qua các dấu hiệu hồi phục đã gần như bị xóa bỏ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr