Thị trường NFT của STEPN MOOAR ra mắt sản phẩm NFT AIGC GNT

Theo tin tức vào ngày 23 tháng 3, MOOAR, thị trường NFT thuộc STEPN, đã ra mắt sản phẩm NFTAIGC GenerativeNFTTool (GNT). Theo tin tức chính thức, nhà phát triển FindSatoshiLab của STEPN đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt sản phẩm nội dung do NFTAI tạo ra (AIGC) GNT. GNT có thể cung cấp cho người dùng dịch vụ một cửa để tạo và đúc NFT trên thị trường NFT đa chuỗi MOOAR mà không cần kiến ​​thức liên quan đến AI hoặc quy trình triển khai hợp đồng thông minh. Ngoài ra, quan chức này nhắc nhở rằng GNT không phải là một mã thông báo. Được biết, phiên bản GNTAlpha beta sẽ miễn phí trong thời gian giới hạn trong vài ngày tới. Người sáng tạo cần hủy GMT để tạo và đúc NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr