Thị trường DeFi tụt dốc trong Q2 nhưng người dùng vẫn chưa từ bỏ hy vọng

CoinGecko cho biết mặc dù thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) bị sụt giảm 74,6% vốn hóa thị trường trong quý 2 tuy nhiên hoạt động của người dùng vẫn tương đối phục hồi.
 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr